Látogatói tájékoztató

Váci Mihály Kulturális Központ

Kedves Látogatóink!

 

A 2021. május 1-én hatályba lépett 194/2021. (IV.26) Korm. rendelettel módosított jogszabályi rendelkezéseknek, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (IV.27.) számú határozatának megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Váci Mihály Kulturális Központ (VMKK) látogatására vonatkozó szabályokról.

Az intézményünkben nyújtott szolgáltatások igénybevételére, illetve az intézmény rendeltetésszerű használatára a koronavírus ellen védett személyeknek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak van lehetősége. A védettség tényének ellenőrzése az üzemeltető, illetve a szolgáltatás nyújtójának feladata és felelőssége.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik.

A kulturális rendezvényt látogató személy a védettségi igazolvány bemutatása mellett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

Az életkor igazolására 6-18 éves korig a személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély vagy diákigazolvány fogadható el. Ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló, a belépéskor ezen igazolványok bemutatásától el lehet tekinteni.

Az intézmény, illetve a bejáratnál a belépést ellenőrző munkavállaló köteles annak a látogatónak/nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

A védettség igazolására, az érintett személyazonosságának igazolására, illetve az életkor igazolására alkalmas hatósági igazolványokon szereplő adatok megismerésére az intézményi belépés, illetve a saját szervezésű rendezvények tekintetében a Váci Mihály Kulturális Központ munkatársa, valamint a szervező jogosult, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti, nem másolhatja és nem továbbíthatja. A hatósági igazolványokat kizárólag a védettség ellenőrzése, a védettségi igazolványt használó személy személyazonosságának megállapítása, illetve az életkor igazolása érdekében kérheti bemutatásra a belépést ellenőrző személy. A személyes adatok megismerésének jogalapja a kulturális tevékenység ellátására vonatkozó, veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó, hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása.

A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pontja alapján a felnőttképzésről szóló törvény vagy a szakképzésről szóló törvény szerinti képzés megtartása céljából az intézmény – a maszkviselés szabályainak betartása mellett – látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett.

A látogatható helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek, az önkéntes maszkhasználatot megtiltani nem lehet.

Az intézményben este 11.00 és reggel 5.00 óra között csak a VMKK épületében dolgozó foglalkoztatottak tartózkodhatnak. A védettséget nem szerzett dolgozóknak kötelező a maszkviselés.

 

Felhívjuk a kedves látogatóink figyelmét, hogy az Intézmény Házirendje a fenti rendelkezéseknek megfelelően értelmezendő.

 

2021.05.03.